Cyfraniad Uniongyrchol

A wnewch chi ystyried cyfrannu tuag at waith Dyfodol i’r Iaith?

Rydym yn gwerthfawrogi pob rhodd a dderbynir, waeth pa mor fach neu fawr. Bydd eich cyfraniad yn ein galluogi i ddatblygu ein gwaith ymhellach.

Mae manylion llawn am sut i wneud hyn isod neu gallwch ddefnyddio’r ddolen sydd ar dudalen flaen ein gwefan:

Gallwch gyfrannu drwy:

  1. Siec (cliciwch yma i argraffu’r ffurflen)
  2. Daliad un taliad neu daliad rheolaidd uniongyrchol i’n cyfrif banc gan ddefnyddio’r manylion sydd ar ein Ffurflen Gyfrannu (danfonwch neges at [email protected] yn nodi swm eich cyfraniad os dewiswch yr opsiwn yma)
  3. Paypal

Diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth.