Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu.

Ei nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o fywyd Cymru a bod y Gymraeg yn parhau’n fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Mae Dyfodol yn gweithredu drwy ddulliau cyfansoddiadol yn unig ac yn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill i roi’r Gymraeg wrth galon eu polisïau a’u gweithgareddau.

Ymunwch â ni ar y daith.

Cofnodion Diweddar

  1. ACHOS PELLACH O GOSB PARCIO UNIAITH SAESNEG Gadael Ymateb
  2. CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YN SIOMI PENTREF PORTH-Y-RHYD Gadael Ymateb
  3. ERGYD BELLACH I DDATBLYGIAD ADDYSG GYMRAEG Gadael Ymateb
  1. POLISI LLYWODRAETH CYMRU YN TANSEILIO DYFODOL PRIFYSGOLION AC ECONOMI CYMRU Gadael Ymateb
  2. Cyflwyniad Fideo : Blaenoriaethau Prifysgolion Cymru: a yw’r Gymraeg yn un ohonynt? Gadael Ymateb
  3. Blaenoriaethau Prifysgolion Cymru: a yw’r Gymraeg yn un ohonynt? Gadael Ymateb