Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sydd am weld y Gymraeg yn ffynnu.

Ei nod yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn rhan ganolog o fywyd Cymru a bod y Gymraeg yn parhau’n fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Mae Dyfodol yn gweithredu drwy ddulliau cyfansoddiadol yn unig ac yn dylanwadu ar Lywodraeth Cymru, Cynghorau Sir, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill i roi’r Gymraeg wrth galon eu polisïau a’u gweithgareddau.

Ymunwch â ni ar y daith.

Cofnodion Diweddar

  1. NID YW GWARCHOD IAITH YN HILIOL Gadael Ymateb
  2. POLISÏAU’R LLYWODRAETH YN ANELU AT 620,000 O SIARADWYR CYMRAEG, NID MILIWN Gadael Ymateb
  3. Ymateb Dyfodol I’r Iaith i Ymgynghoriad DCMS ar Ieithoedd Lleiafrifol Gadael Ymateb
  1. Ymateb Dyfodol I’r Iaith i “Dyfodol cymunedau Cymraeg: galwad am dystiolaeth” y Comision Cymunedau Cymraeg Gadael Ymateb
  2. Tai Cymdeithasol i Siaradwyr Cymraeg Gadael Ymateb
  3. EIN HANES EIN HIAITH – CYFLWYNIAD EISTEDDFOD DYFODOL I’R IAITH Gadael Ymateb