Aelodaeth Unigol

Beth am ddod yn aelod o Dyfodol i’r Iaith? Mae bod yn aelod yn ffordd i gyfrannu’n ariannol ac ymarferol at waith y mudiad ac yn ein cynorthwyo i ddatblygu ymhellach ar ein gwaith.

Byddwn yn falch iawn i’ch croesawu – mae manylion llawn am sut i ddod yn aelod isod.

Pecynnau Aelodaeth

Aelod Llawn – yn rhoi hawl i gyfrannu at benderfyniadau’r mudiad

£10 y Mis

(£25 y flwyddyn i’r digyflog/fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau)

Talu

Gallwch dalu:

  1. trwy siec (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  2. trwy Ffurflen Ymaelodi (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  3. trwy PayPal.