Aelodaeth Unigol

Gallwch ddewis ymaelodi neu gyfrannu’n unig tuag at ein gwaith.

Byddwn yn ddiolchgar o unrhyw gyfraniad, ond byddai taliad o £10 y mis neu fwy (neu £25 y flwyddyn i’r digyflog/fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau) yn sicrhau aelodaeth gyda hawliau pleidleisio a chyfle i ddylanwadu ar bolisïau Dyfodol i’r Iaith.

Pecynnau Aelodaeth

Aelod Llawn – yn rhoi hawl i gyfrannu at benderfyniadau’r mudiad

£10 y Mis

(£25 y flwyddyn i’r digyflog/fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau)

Cefnogi’n unig – yn rhoi hawl i dderbyn pob gwybodaeth

£20 y flwyddyn

(£10 i’r digyflog/fyfyrwyr)

 

Talu

Gallwch dalu:

  1. trwy siec (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  2. trwy Ffurflen Ymaelodi (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  3. trwy PayPal.