Aelodaeth Unigol

Pecynnau Aelodaeth

Aelod Llawn

£10 y Mis

(£25 y flwyddyn i’r digyflog/fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau)
Yn rhoi hawl i gyfrannu at benderfyniadau’r mudiad

Cefnogi’n unig

£20 y flwyddyn

(£10 i’r digyflog/fyfyrwyr)
Yn rhoi hawl i dderbyn pob gwybodaeth

Talu

Gallwch dalu:

  1. trwy siec (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  2. trwy Ffurflen Ymaelodi (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  3. trwy PayPal.