Sut gallwch chi helpu

Fel mudiad annibynnol ac amhleidiol, mae Dyfodol yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth unigolion sy’n rhannu ein gweledigaeth. Er mwyn parhau’n effeithiol, mae angen cynyddu ein hincwm a chyflogi 2 neu 3 pherson llawn amser.

Byddai’n wych pe baech yn ystyried un o’r opsiynau isod i’n cynorthwyo a gyda’ch cefnogaeth gobeithio y gallwn ymfalchio gyda’n gilydd ein bod wedi cyfrannu’n gadarnhaol at lewyrch y Gymraeg.

Aelodaeth Unigol

Aelodaeth Gorfforaethol

Prynu Nwyddau