Addysg

Ateb y galw am addysg Gymraeg, sicrhau dilyniant ieithyddol rhwng y gwahanol sectorau addysg, gweddnewid dulliau dysgu’r Gymraeg mewn ysgolion Saesneg, cryfhau dysgu’r Gymraeg i oedolion, estyn y defnydd o’r iaith i’r teulu a’r gymuned: dyna rai o’r heriau ym maes addysg y  bydd Dyfodol i’r Iaith yn ymgyrchu i’w hateb.

 

Mae Dyfodol wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddysgu Cymraeg i oedolion. Gallwch ddarllen yr ymateb yn gyflawn yma:Sylwadau Dyfodol ar Gymraeg i Oedolion

Newyddion Diweddaraf: Addysg