Aelodaeth Gorfforaethol

Noddwr/Aelod Corfforaethol

£500 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn, gyda manteision ychwanegol
Mwy o wybodaeth am ddod yn Noddwr/Aelod Corfforaethol

Noddwr Aur

£1,000 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn os dymunir, gyda manteision ychwanegol

*Fel aelod o gwmni cyfyngedig trwy warant, fe all fod tâl ychwanegol o hyd at £1 os yw’ r cwmni’n cael ei ddirwyn i ben.

Talu

Gallwch dalu:

  1. trwy siec (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  2. trwy Archeb Banc (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  3. trwy PayPal.