Rhodd Er Cof

Mae rhodd er cof i Dyfodol i’r Iaith yn ffordd arbennig i gofio am rywun annwyl gennych ac yn gwneud gwir wahaniaeth i ffyniant yr iaith Gymraeg yn eich cymuned a thrwy Cymru gyfan.

Defnyddir rhoddion ein cyfeillion tuag at weithredu’n gyfansoddiadol i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru, y pleidiau gwleidyddol ac arweinwyr cyrff cyhoeddus ac eraill, i roi’r iaith Gymraeg wrth galon eu polisïau, cyfreithiau a’u gweithgareddau.

Sut gallwch chi gefnogi gwaith Dyfodol i’r Iaith er cof am rywun annwyl?

  • Trefnu casgliad mewn angladd. Gallwch roi’r manylion isod i’r trefnydd angladdau i drefnu’r casgliad a’i ddanfon atom.

          Enw’r mudiad: Dyfodol i’r Iaith Cyf

          Rhif cwmni cofrestredig: 08102569

         Cyfeiriad: Blwch Post 180, Caerfyrddin SA31 9EN

  • Gwneud cyfraniad personol ar-lein – drwy ddefnyddio ein ffurflen gyfrannu ar-lein i roi er cof am rywun annwyl. Ewch i’n gwefan dyfodol.net/cyfrannu.
  • Danfon cyfraniad uniongyrchol atom – gallwch wneud siec yn daladwy i Dyfodol i’r Iaith a’i bostio at Dyfodol i’r Iaith, Blwch Post 180, Caerfyrddin SA31 9EN. Nodwch, wrth ddanfon eich cyfraniad, eich bod yn cyfrannu er cof am rywun annwyl.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â rhoi rhodd er cof am rywun annwyl, cysylltwch â Meinir James, ein Swyddog Datblygu, ar 07399 355790 neu danfonwch neges at [email protected]

Rydym yn ymwybodol ei bod yn gyfnod anodd a heriol iawn i bawb – yn arbennig y rhai sydd wedi colli anwyliaid. Os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’ch helpu, cysylltwch â ni drwy’r manylion uchod.