Ymgynghoriadau Iechyd a Gofal

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi cyflwyno ymatebion i nifer o ymgynghoriadau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Fe gyflwynwyd ymateb i’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol Gwasanaethau Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru

Bu Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal ymholiad i wasanaethau iechyd yn y Gymraeg gan gasglu ymatebion gan ddefnyddwyr. Cyflwynodd Dyfodol Sylwadau i ymholiad iechyd y Comisiynydd

Maes arall gafodd sylw gan Lywodraeth Cymru oedd diweddaru’r Strategaeth Gofalwyr

Maes arall o bwysigrwydd mawr o safbwynt y Gymraeg yw Pobl Hyn ac fe gyflwynodd Dyfodol ymateb i  Strategaeth Pobl Hyn LLywodraeth Cymru

Yn ogystal fe gyflwynodd Dyfodol sylwadau ar raglen waith y Comisiynydd Pobl Hyn