Polisïau

Mae statws yr iaith Gymraeg, a hawliau pobl i’w defnyddio ac i’w dysgu, yn bwysig i’r mudiad, ac rydym yn pwyso ar Lywodraeth Cymru ac ar y Comisiynydd Iaith i amddiffyn ac ymestyn yr hawliau hyn. Ar yr un pryd, yn sgil diflaniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg i grombil y Llywodraeth, mae dirfawr angen am lais annibynnol, radical sy’n pwyso am ystod eang o bolisïau o blaid y Gymraeg mewn llu o feysydd gwahanol.

Cyhoeddwyd ein Rhaglen Weithredu Creu Dyfodol i’r Gymraeg. Rydym yma’n cynnig rhaglen gynhwysfawr a manwl a fydd yn sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho Creu dyfodol i’r Gymraeg