Cefnogi’r Mentrau Iaith

Mae Dyfodol i’r Iaith yn falch iawn bod dros 1,800 o bobl wedi arwyddo ein deiseb yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi gwaith holl Fentrau Iaith Cymru.

Cafodd y ddeiseb ei chyflwyno i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, William Powell AC,  ar ddydd Mercher yr 2il o Ebrill gan Elin Maher o Fenter Iaith Casnewydd ac Emily Cole o Fentrau Iaith Cymru.

William Powell AC, Elin Maher, Emily Cole, Russell George AC

William Powell AC, Elin Maher, Emily Cole, Russell George AC

Penderfynodd  Dyfodol i’r Iaith fynd ati i baratoi’r ddeiseb mewn ymateb i’r adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd gan Brifysgol Caerdydd am waith y Mentrau yn gynharach eleni. Roedd yr adroddiad hwnnw yn dweud y dylai gwaith pwysig y Mentrau barhau a datblygu ond nad yw’r Mentrau’n cael eu hariannu’n deg nac yn ddigonol i weithredu i’w potensial llawn.

Gallwch ddarllen datganiad Mentrau Iaith Cymru yn croesawu cefnogaeth Dyfodol i’r Iaith yma. Datganiad Mentrau Iaith Cymru