Cefnogaeth

Mae gan Dyfodol i’r Iaith gefnogaeth pobl o bob rhan o’r wlad. Maen nhw wedi datgan “bod angen sefydlu mudiad iaith all-lywodraethol (NGO) ac iddo ddulliau o ddwyn pwysau fydd yn ymateb yn greadigol i gyd-destun deddfwriaethol a gwleidyddol y Gymru newydd”.

Ymhlith cefnogwyr Dyfodol i’r Iaith mae’r enwau a restrir isod. Ymunwch â nhw yn y daith gyffrous hon i fynnu llais i’r iaith a dyfodol i’r Gymraeg!:

Dr Huw Lewis 
Angharad Mair
Emyr Lewis
Cynog Dafis
Heini Gruffudd
Yr Athro Richard Wyn Jones
Elin Wyn
Ron Jones
Dr Bleddyn Huws
Beti George
Dr Simon Brooks
Angharad Dafis
Nick Bennett
Hywel Williams (hanesydd)
Dr Elin Royles
Barry Morgan, Cyn-Archesgob Cymru

Gallwch gefnogi mewn gwahanolffyrdd. Mae angen tua £120,000 arnom i gyrraedd ein nod o fedru cyflogi dau berson yn amser llawn i weithio bob dydd yn pwyso a chreu polisïau dros yr iaith Gymraeg. I ymaelodi’n llawn, rydym yn gofyn am gyfraniad o £10 y mis (llai i fyfyrwyr, y di-waith, a’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau). Mae yna ddewisiadau eraill i rai sydd am gefnogi’n unig, neu sydd am noddi’r mudiad mewn ffordd fwy sylweddol. Cliciwch ar ein prif dudalen i gael manylion llawnach. Gallwch dalu trwy Archeb Banc, Paypal neu â siec.

Hoffem bwysleisio bod Dyfodol i’r Iaith, er yn gwmni cyfyngedig trwy warant, hefyd yn fudiad democrataidd. Etholir swyddogion mewn cyfarfod cyffredinol, lle bydd unrhyw aelod yn gallu mynegi barn a rhoi cynigion gerbron o ran ffocws a pholisïau’r mudiad.