Pwy ydym ni

Mae gan aelodau ein Bwrdd arbenigedd yn meysydd cynllunio iaith, addysg, gwleidyddiaeth, y byd academaidd a diwylliannol, darlledu, y cyfryngau a marchnata.

AELODAU’R BWRDD 2020/2021

Heini Gruffudd (Cadeirydd)

Huw Edwards (Trysorydd)

Catrin Alun

Cynog Dafis

Iwan Edgar

Elaine Edwards

Osian Elias

Robat Gruffudd

Eifion Lloyd Jones

Wyn Thomas

Staff Cyflogedig
Prif Weithredwr – Ruth Richards
Swyddog Datblygu – Meinir James