Ymaelodi

Pecynnau Aelodaeth

Cefnogi’n unig

£20 y flwyddyn

(£10 i’r digyflog/fyfyrwyr)
Yn rhoi hawl i dderbyn pob gwybodaeth

Aelod Llawn

£10 y Mis

(£25 y flwyddyn i’r digyflog/fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau)
Yn rhoi hawl i gyfrannu at benderfyniadau’r mudiad

Noddwr/Aelod Corfforaethol

£500 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn, gyda manteision ychwanegol
Mwy o wybodaeth am ddod yn Noddwr/Aelod Corfforaethol

Noddwr Aur

£1,000 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn os dymunir, gyda manteision ychwanegol

*Fel aelod o gwmni cyfyngedig trwy warant, fe all fod tâl ychwanegol o hyd at £1 os yw’ r cwmni’n cael ei ddirwyn i ben.

Talu

Gallwch dalu:

  1. trwy  siec (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  2. trwy Archeb Banc (cliciwch yma i argraffu ffurflen).
  3. trwy PayPal.