How you can help

Fel mudiad annibynnol ac amhleidiol, mae Dyfodol yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth unigolion sy’n rhannu ein gweledigaeth. Er mwyn parhau’n effeithiol, mae angen cynyddu ein hincwm a chyflogi 2 neu 3 pherson llawn amser.

Individual Membership

Corporate Membership

Buy Merchandise