Cynllunio Ieithyddol

Mae angen cynllunio ieithyddol tymor hir i ddiogelu’r iaith, fel sy’n digwydd mewn gwledydd bychain eraill yn Ewrop.  Mae angen creu cynllun ugain mlynedd yn cwmpasu’r sectorau preifat a chyhoeddus, chwaraeon ac adloniant, y cyfryngau digidol a thraddodiadol. Bydd yn edrych y tu hwnt i statws cyhoeddus gan hoelio sylw ar y Gymraeg fel iaith fyw, yn gymunedol a theuluol.

Bwriad Dyfodol yw gwahodd arbenigwyr i gyfrannu at Gynllun Iaith Cenedlaethol a gyhoeddir gan y mudiad cyn bo hir.

03.12.12

Dyma ymateb Dyfodol i ymgynghoriad Comisiynydd y Gymraeg ar Safonau: Ymateb Dyfodol Comisiynydd

Newyddion Diweddaraf: Cynllunio Ieithyddol