Cyfarfod Cyffredinol Cyntaf – 20fed o Hydref

Fe fydd Cyfarfod Cyffredinol cyntaf mudiad Dyfodol i’r Iaith yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn yr 20fed o Hydref yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth.

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 11 y bore ac yn para tan tua hanner awr wedi tri.

Y cadeirydd fydd Angharad Mair ac ymhlith y siaradwyr bydd yr Athro Richard Wyn Jones.  Sesiwn ar lobïo o dan ofal Dr Elin Royles.

Croeso i bawb a chyfle i bwy bynnag sydd heb ymaelodi â Dyfodol wneud hynny yn y fan a’r lle.  Aelodau llawn yn unig fydd â’r hawl i bleidleisio ar gynigion ffurfiol.