Nwyddau

ANRHEG I’R IAITH Blaen y cerdyn

Cyfle i roi aelodaeth neu gyfraniad at waith Dyfodol i’r iaith yn anrheg Nadolig arbennig i ffrind neu aelod o’r teulu. Nid yn unig yn anrheg i’w rhoi ond hefyd yn anrheg a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at lewyrch y Gymraeg. Wrth roi cyfraniad fe gewch gerdyn Nadolig pwrpasol i’w gyflwyno i gydnabod y cyfraniad a danfonir manylion a diweddariad rheolaidd am ein gwaith yn ystod y flwyddyn. Os ydych yn dymuno prynu ‘Anrheg I’r Iaith’ at ein gwaith, gwblhewch Ffurflen Archebu 

Dyluniad o du fewn y cerdynCerdyn Nadolig Dyfodol tu mewn

clawr Maniffesto‘Creu Dyfodol i’r Gymraeg – Rhaglen Weithredu’ – copiau nawr ar gael. Cynnwys y ddogfen hon fydd sail ein ymgyrchu dros y misoedd sy’n arwain at etholiadau’r Cynulliad yn 2016 a thu hwnt.

Pris copi drwy’r post £5 (cludiant am ddim) neu gellir ei lawrlwytho (am ddim) Creu Dyfodol i’r Gymraeg

Nawr ar gael – beiros deniadol ‘Creu Dyfodol i’r Iaith’ – am ddim gyda phob archeb!

IMG_20150801_155541626 (1)

Sticer car

Sticeri car – £1.50 yr un yn cynnwys cludiant. Sticer car deniadol i ddangos eich cefnogaeth a rhoi hysbys i Dyfodol wrth i chi deithio o gwmpas yn eich car.

Cylchlythyr - crys-t

Crysau-t ar gael mewn 4 maint – bach, canolig, mawr, mawr iawn am £10 yr un.

Cylchlythyr - mygiau

Mygiau deniadol i roi blas ar eich paned! £5 yr un – bargen yn wir!

Cludiant ar bob archeb crys-T/mwg yn £3 neu am ddim ar archebion gwerth dros £20! Sticer car a beiro am ddim gyda phob archeb. Cysylltwch â  meinir@dyfodol.net i archebu.