DIWRNOD TRIST I GYMRU A’R GYMRAEG

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan tristwch o glywed am farwolaeth Comisiynydd y Gymraeg.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd y mudiad:

“Mae colled gynamserol Aled Roberts yn ergyd i Gymru a’r Gymraeg. Gwerthfawrogwn ei gyfraniad, a’i arweiniad cadarn, yn ogystal â’i bwyslais ymarferol ar ddefnydd y Gymraeg a’i angerdd dros yr iaith.”

“Cydymdeimlwn yn ddwys â theulu Aled Roberts drwy’r cyfnod trist hwn.”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.