GALWAD GYNTAF DYFODOL AR Y SENEDD NEWYDD: GWEINIDOG PENODOL I’R GYMRAEG

Yn dilyn canlyniadau’r etholiad, mae Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Senedd newydd i sicrhau Gweinidog penodol ar gyfer y Gymraeg a hynny ar fyrder.

Ar hyn o bryd, fel yn y gorffennol, disgwylir i ba bynnag Weinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg rannu’r gwaith gyda chyfrifoldebau eraill. Yn achos Carwyn Jones, bu raid iddo gydbwyso’r Gymraeg gyda’r gwaith o fod yn Brif Weinidog.  A gwelsom y llynedd sut yr ychwanegwyd materion iechyd meddwl a lles at y Gymraeg fel rhan o waith Eluned Morgan.

Dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol:

“Ni chredwn ei fod yn bosib, gyda’r ewyllys orau, i’r un Gweinidog allu rhoi chwarae teg i’r Gymraeg heb agenda clir i ganolbwyntio’n gyfangwbl ar yr iaith. Ein galwad gyntaf ar y Senedd newydd, felly, yw penodi Gweinidog sy’n llwyr gyfrifol am les y Gymraeg.

Mae Cymru a’r Gymraeg yn wynebu cyfnod heriol yn sgil Covid 19, ac mae’n hanfodol bellach i sefydlu strwythurau grymus yn ddiymdroi er mwyn llywio’r iaith tuag at ddyfodol llewyrchus.

Ategwn drachefn ein galwad am Awdurdod Cenedlaethol i gydlynu cynllunio ieithyddol yng Nghymru a Gweinidog i’r Gymraeg a fydd yn rhoi ei holl sylw i adfywiad yr iaith.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.