CWRICWLWM CYMRU A’R GYMRAEG MEWN ADDYSG FEITHRIN

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i fynnu eglurder ar y ddeddfwriaeth arfaethedig ar gyfer Cwricwlwm Cymru, sy’n ymddangos yn groes i’r hyn a gytunwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Er ein bod yn gwerthfawrogi bod y ddogfen yn caniatáu i sefydliadau addysg
feithrin a ariennir, nas cynhelir, beidio â dysgu Saesneg er mwyn hyrwyddo
trochi yn y Gymraeg, rydym yn pryderu’n fawr bod y ddogfen yn rhoi hawl
i sefydliadau unigol benderfynu ar eu polisi iaith.

Gall hyn fynd yn groes i ddatganiad gan y Llywodraeth : “ein cynnig yw y
bydd y cwricwlwm newydd yn parhau i alluogi  ysgolion a lleoliadau, fel y
Cylchoedd Meithrin, i drochi plant yn y Gymraeg yn llwyr.”

Gall hyn fynd yn groes i Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg yr
awdurdodau lleol, yn enwedig mewn ardaloedd o Gymru lle mae addysg Gymraeg yn norm.

Gall hyn hefyd fynd yn groes i’r categorïau ieithyddol arfaethedig ar gyfer
ysgolion Cymru.

Mae Dyfodol wedi cynnig y geiriad hwn er mwyn sicrhau eglurder ac er mwyn sicrhau bod y cwricwlwm yn cefnogi adfywiad y Gymraeg yn ddigamsyniol ym maes allweddol addysg feithrin:

“Bod sefydliadau meithrin a ariennir nas cynhelir yn cael hepgor y Saesneg er mwyn trochi plant yn y Gymraeg yn llwyr, a’u bod yn dilyn polisi iaith sydd o safbwynt y Gymraeg o leiaf cyn gryfed â pholisi siroedd ar addysg Gymraeg.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.