POLISI IAITH LIDL YN CYFATEB I DDEDDFAU PENYD YR OESOEDD CANOL

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi condemnio polisi Lidl UK o wahardd staff rhag siarad ieithoedd heblaw am Saesneg gyda’i gilydd.

Mae Dyfodol wedi cymharu’r gwaharddiad ar y Gymraeg fel polisi tebyg i’r deddfau penyd yn erbyn y Cymry yn yr Oesoedd Canol.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith:

“Rydym wedi ysgrifennu at y cwmni heddiw i’w hysbysu fod polisi o wahardd pobl yng Nghymru rhag siarad Cymraeg yn anghyfreithlon.

“Mae’r Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru. Does dim modd i gwmni preifat wahardd iaith swyddogol gwlad.”

“Mae gwaharddiad ar y Gymraeg fel hyn yn atgoffa dyn o ddeddfau penyd yr Oesoedd Canol. Does dim modd ei gyfiawnhau mewn cymdeithas wâr.”

“Mae’r achos yma’n ei gwneud yn glir bod angen i’r Ddeddf Iaith a phwerau’r Comisiynydd Iaith gwmpasu’r sector preifat.”

Dechreuodd y ffrae gyda gwaharddiad Lidl UK ar staff o Wlad Pwyl rhag siarad Pwyleg gyda chwsmeriaid Pwyleg.

Dywedodd Heini Gruffudd:

“Carem hefyd fynegi ein cefnogaeth i Bwyliaid sy’n byw yng Nghymru. Credwn yn angerddol fod gan leiafrifoedd ethnig yr hawl i arfer eu hieithoedd ymhlith ei gilydd.”

Erbyn hyn mae Lidl wedi tynnu’r gwaharddiad yn ôl.

 

1 sylw ar “POLISI IAITH LIDL YN CYFATEB I DDEDDFAU PENYD YR OESOEDD CANOL

 1. Diolch Heini.

  Tybed oes modd cael grwpiau lleol i gydweithio er mwyn asesu faint o Gymraeg a ddefnyddir gan siopau a chwmniau yn eu hardaloedd cyn cefnogi’r rhai sydd yn fwyaf cefnogol i ni’r Cymry Cymraeg?

  Byddai undod rhwng mudiadau megis Mentrau Iaith, MYW, Ffermwyr Ifanc, capeli ac eglwysi a chylchoedd cinio aybl. yn nifer eithaf sylweddol ac yn fodd dwyn pwysau i gael e.e:-
  -staff sydd yn medru’r Gymraeg i wisgo’r bathodynnau priodol;
  – tiliau talu gyda staff Cymraeg
  – cerddoriaeth gefndirol Cymraeg.
  Ond yn yr achos hwn “every lidl does NOT help”!

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.