DYFODOL YN GALW AM WARIANT AR ADDYSG GYMRAEG I RIENI

Ymddengys yn debygol y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £400 miliwn yn sgil yr arian a glustnodir i Loegr ar gyfer addysg, ac mae Dyfodol i’r Iaith yn galw am i gyfran o’r arian hwn gael ei glustodi ar gyfer cynorthwyo rhieni plant oedran ysgol i ddysgu’r Gymraeg.

Dywed Heini Gruffudd, Caderiydd y mudiad:

“Rydym wedi gofyn i’r Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg neilltuo £10 miliwn o’r arian hwn ar gyfer annog rhieni i ddysgu’r Gymraeg, ac i’r gwaith gael ei weinyddu trwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg.

Gall yr arian dalu am gyrsiau i rieni sy’n ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg yn y cartref.  Bydd hyn yn hwb i blant sy’n dysgu’r iaith, mewn ysgolion Cymraeg neu fel arall, ac yn gymorth tuag at y nod o gael rhagor o gartrefi Cymraeg. Credwn fod sefydlu’r Gymraeg ar yr aelwyd yn allweddol i ffyniant y Gymraeg, ac y byddai’r buddsoddiad hwn yn cynrychioli gwerth aruthrol i’r Gymraeg.”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.