CYMRAEG 2050: YMATEB DYFODOL I GYHOEDDIAD GWEINIDOG Y GYMRAEG

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi rhoi croeso gofalus i’r cyhoeddiad a wnaethpwyd gan Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan ar Faes yr Eisteddfod heddiw (dydd Llun Awst 5ed). Mae’r mudiad lobïo’n croesawu’r bwriad i benodi arbenigwyr iaith er mwyn cyfrannu at y strategaeth o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg, ac yn cydnabod hyn fel cam cyntaf tuag at fabwysiadu egwyddorion Cynllunio Ieithyddol i arwain y broses o lunio ymateb cynhwysfawr i’r her o sicrhau ffyniant y Gymraeg.

Nodwyd, fodd bynnag bod angen mwy o ymrwymiad o safbwynt adnoddau a grym os am gyrraedd y nod. Dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol:

“Mae’n dda clywed bod y Llywodraeth yn bwriadu gwneud y gorau o’r arbenigedd Cynllunio Ieithyddol sydd ar gael: dyma’r cam cyntaf tuag at sefydlu’r math o ymateb strategol gynhwysfawr y bu Dyfodol yn argymell ers peth amser.”

“Rhaid cofio, fodd bynnag, maint yr her sy’n ein wynebu, ac ni ellir cyflawni’r nod heb adnoddau teilwng. Mae Dyfodol yn amcangyfrif bod angen £100 miliwn i weithredu amcanion Cymraeg 2050. Credwn yn ogystal bod angen cryfhau ac amlygu statws yr Adran sy’n ymwneud â’r gwaith hwn o fewn y Llywodraeth os yw am gael gwir ddylanwad.”

“Byddwn yn parhau i bwyso am gyllid ac adeilwaith teilwng ar gyfer y gwaith, gan ofyn am gyfarfod gyda’r Prif Weinidog cyn gynted â phosib

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.