MILIWN O SIARADWYR? – O DDIFRI’? CYFARFOD CYHOEDDUS DYFODOL I’R IAITH YR EGIN, CAERFYRDDIN MAI 25ain

Fel y gwyddom ni gyd bellach, mae’r Llywodraeth wedi gosod targed o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ond beth yn hollol yw’r strategaeth er mwyn cyrraedd y nod uchelgeisiol hwn? Beth sydd angen ei wneud nawr er mwyn gosod sylfaen gadarn i’r gwaith?

Ers diddymu Bil y Gymraeg, sef y cynllun gwreiddiol ar gyfer cyrraedd y targed, pa strwythurau fydd angen eu sefydlu er mwyn cyrraedd y targed? Fedrwn ni mewn difrif ddisgwyl twf yn nefnydd y Gymraeg heb newidiadau syfaenol i’r drefn a’r meddylfryd bresennol?

Credai’r mudiad Dyfodol i’r Iaith fod cwestiynau hyn yn allweddol i ffyniant y Gymraeg, a bydd y cyfarfod cyhoeddus hwn yn gyfle gwych i holi barn ein gwleidyddion ar sut orau i fwrw ymlaen â’r gwaith hanfodol hwn.

Bydd y panel trafod yn cynnwys Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan ac Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price dan gadeiryddiaeth y Prifardd, Mererid Hopwood. Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ac estynnir croeso cynnes i bawb. Felly os ydych yn angerddol neu’n bryderus dros ddyfodol y Gymraeg, galwch draw i’r Egin fore Sadwrn Mai 25ain rhwng 11.00 a 12.30; edrychwn ymlaen at gwrdd â chwi!

 

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.