DYFODOL YN LLONGYFARCH ALED ROBERTS AR EI BENODIAD FEL COMISIYNYDD NEWYDD Y GYMRAEG

Mae Dyfodol i’r Iaith yn llongyfarch Aled Roberts ar ei benodiad fel Comisiynydd y Gymraeg, ac yn dymuno pob llwyddiant iddo yn y gwaith heriol a chyffrous sy’n ei wynebu.

Dymunwn y gorau posib i Aled Roberts wrth iddo gychwyn ar y gwaith a’r her o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn canol y ganrif. Gwyddom ei fod yn frwdfrydig dros  y Gymraeg, a gwerthfawrogwn y gwaith allweddol a gyflawnodd eisoes drwy ei adolygiad o Gynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg.

Gobeithiwn y bydd yn cyfuno ymarferoldeb gyda gweledigaeth eang er mwyn gosod y Gymraeg yn ei iawn le – wrth wraidd polisi cyhoeddus yng Nghymru, gan osod sail gadarn ar gyfer hyrwyddo ei thwf a’i ffyniant.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.