DYFODOL I’R IAITH YN LLONGYFARCH YNYS MÔN

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at Ynys Môn i longyfarch y Cyngor Sir ar ei benderfyniad i droi iaith weinyddu’r Cyngor i’r Gymraeg. Mae annog gweithluoedd Cymraeg wedi bod yn un o flaenoriaethau polisi Dyfodol i’r Iaith.

Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Mae gwneud y Gymraeg yn iaith naturiol y gweithle’n gam hanfodol wrth i ni sicrhau dyfodol llewyrchus i’r iaith.  Rydyn ni’n canmol y Sir am weithredu’n flaengar.

“Gyda Gwynedd eisoes wedi gwneud hyn, rydyn ni’n edrych ymlaen at weld y Gymraeg yn dod yn brif iaith weinyddu siroedd y gorllewin, o Fôn i Gaerfyrddin. Bydd hyn yn trawsnewid rhagolygon y Gymraeg yn y siroedd hyn.”

“Rydyn ni’n hyderus y bydd y Llywodraeth yn fodlon buddsoddi’n helaeth yn y galwadau hyfforddi iaith fydd yn sail i lwyddiant y newid ieithyddol yma.”

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.