CYFARFOD CYHOEDDUS EFAIL ISAF

Rhaid dal ati i bwyso – dyna oedd neges Cyfarfod Gyhoeddus Efail Isaf a gynhaliwyd nos Lun Tachwedd 14. Cafwyd noson lwyddiannus, gyda  thrafodaethau a sylwadau craff. Cynhelir ein cyfarfod nesaf nos Fercher Rhagfyr 14 ym Mhenlan Fawr, Pwllheli – mwy o fanylion i ddilyn yn fuan …

efail-isaf-1efail-isaf-2

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.