Digwyddiadau’r Eisteddfod ar Stondin Dyfodol

Cawsom Eisteddfod brysur a llwyddiannus dros ben. Lansiwyd y ddogfen, Creu Dyfodol i’r Gymraeg ar y dydd Llun, a dilynwyd hyn gyda trafodaethau agored ac anffurfiol ar gynnwys y ddogfen drwy gydol wythnos yr Eisteddfod.

Cafwyd cyfraniad i’r trafodaethau hyn gan pob un o’r prif bleidiau. Daeth Keith Davies (Llafur), Aled Roberts (Democratiaid Rhyddfrydol), Suzy Davies (Ceidwadwyr) ac Alun Ffred Jones (Plaid Cymru) i gyd draw at stondin Dyfodol i drafod gwahanol benawdau Creu Dyfodol i’r Gymraeg.

Dyma’r tro cyntaf i Dyfodol drefnu digwyddiad o’r math ar Faes yr Eisteddfod, a bu’r ymateb, gan yr Aelodau Cynulliad a’r eisteddfodwyr yn gadarnhaol dros ben.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn trefnu derbyniad traws-bleidiol yn y Senedd i godi ymwybyddiaeth pellach o’r rhaglen weithredu. Byddwn hefyd yn cyfarfod â chyd-drefnwyr maniffestos y gwahanol i bleidiau er mwyn eu perswadio i fabwysiadu’r polisïau a amlinellir yn Creu Dyfodol i’r Gymraeg; polisïau fyddai’n galluogi dyfodol disglair i’r Gymraeg.

Diolch hefyd i bawb ddaeth draw atom ar y dydd Iau i ategu’r croeso cynnes a roddwyd i Elinor Jones, ein Llywydd newydd. Edrychwn ymlaen at fanteisio ar fewnbwn, arbenigedd, proffil a phrofiad Elinor.

Aled Roberts

Alun Ffred

Elinor Jones

Keith Davies

Suzy Davies

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.