Canolfannau Iaith

LLONGYFARCH Y LLYWODRAETH AR ROI ARIAN I SEFYDLU CANOLFANNAU IAITH

Mae Dyfodol i’r Iaith yn llongyfarch y Llywodraeth am roi arian i sefydlu rhagor o Ganolfannau Cymraeg.

Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Mae Dyfodol i’r Iaith wedi annog sefydlu Canolfannau Cymraeg ar draws Cymru, er mwyn rhoi ffocws newydd i fywyd Cymraeg mewn ardaloedd sydd yn colli’r iaith.”

“Mae Canolfannau Cymraeg yn gallu rhoi canolbwynt i bobl sydd am ddysgu’r Gymraeg, ac yn gallu bod yn fan cynnal digwyddiadau adloniant i bobl ifanc a siaradwyr Cymraeg.”

“Mae rhai Canolfannau Cymraeg llwyddiannus yn barod, er enghraifft Tŷ Tawe Abertawe a Chanolfan Merthyr.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld cadwyn o Ganolfannau Cymraeg llwyddiannus.”

“Mae tua 200 o Ganolfannau Iaith yng Ngwlad y Basgiaid, ac mae’n ardderchog gweld y Llywodraeth yn cyfrannu’n gadarnhaol i sefydlu rhagor o Ganolfannau yng Nghymru.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous lle bydd Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith, yr Urdd, cynghorau lleol a gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i adfywio bywyd Cymraeg sawl man yng Nghymru.”

“Fe wnaeth Prifysgol Abertawe ymchwil i gyfraniad Canolfannau Cymraeg i brofiad rhai sy’n dysgu’r Gymraeg, ac roedd y canlyniadau’n gadarnhaol dros ben.”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.