DYFODOL I’R IAITH YN CROESAWU FFLUR I’R BWRDD

Fflur

Mae Dyfodol i’r Iaith yn falch iawn o gael croesawu Fflur Arwel i ymuno â Bwrdd Rheoli’r Mudiad. Fel aelod cyfetholedig o’r Bwrdd hwn, bydd Fflur yn cyfrannu at ddatblygu a phennu blaenoriaethau’r mudiad iaith. Edrychai Dyfodol ymlaen at gydweithio â hi, gan fanteisio ar ei brwdfrydedd, gweledigaeth ac arbenigedd wrth lobïo dros les y Gymraeg.

Daw Fflur o Ddinas ger Caernarfon yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio i wasg Y Lolfa fel Pennaeth Marchnata.

Dywedodd Fflur:

“Rwyf ar ben fy nigon yn ymuno a bwrdd Dyfodol i’r Iaith. Mae gennyf edmygedd a pharch mawr at y mudiad sydd yn gwneud gymaint o waith gwych tuag at sicrhau dyfodol ffyniannus i’r Gymraeg yng Nghymru. Rwyf yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r bwrdd gan gyfrannu at y gwaith arbennig”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Gallwch ddefnyddio'r tagiau a phriodoleddau HTML hyn: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>