One thought on “YMATEB I YMGYNGHORIAD Y LLYWODRAETH AR Y SAFONAU IAITH DRAFFT

  1. Rhaid i’r safonau sicrhau bod hawliau sylfaenol gan siaradwyr y Gymraeg ym mhob agwedd o fywyd, e.e. plentyn yn cael gwersi nofio ac ati trwy’r Gymraeg, cleifion yn cael pob cyfle i arddel y Gymraeg cymaint a phosib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *