Pecynnau Aelodaeth

Cefnogi’n unig

£20 y flwyddyn

(£10 i’r digyflog/Fyfyrwyr)
Yn rhoi hawl i dderbyn pob gwybodaeth

Aelod Llawn

£10 y Mis

(£25 y flwyddyn i’r Digyflog/Fyfyrwyr/derbynwyr budd-daliadau)

Manteision aelodaeth:

  • Derbyn cylchlythyr rheolaidd
  • Hawl i gyfrannu barn ar bynciau sy’n cael eu trafod gennym
  • Hawl i godi materion i’w trafod gan Dyfodol
  • Hawl pleidleisio mewn cynadleddau ac ar achlysuron eraill

Noddwr/Aelod Corfforaethol

£500 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn, gyda manteision ychwanegol

Noddwr Aur

£1,000 y flwyddyn

Yn rhoi hawliau aelodaeth lawn os dymunir, gyda manteision ychwanegol

*Fel aelod o gwmni cyfyngedig trwy warant, fe all fod tâl ychwanegol o hyd at £1 os yw’ r cwmni’n cael ei ddirwyn i ben.