Pwy ydym ni

AELODAU’R BWRDD

Elinor Jones (Llywydd)
Heini Gruffudd (Cadeirydd)
Simon Brooks (Ysgrifennydd)
Huw Edwards (Trysorydd)
Richard Wyn Jones
Eifion Lloyd Jones
Robat Gruffudd
Emyr Lewis
Meirion Llewelyn
Gwion Owain
Judith Humphreys
Catrin Alun
Cynog Dafis
Wyn Thomas

Staff Cyflogedig
Prif Weithredwr – Ruth Richards
Swyddog Datblygu – Meinir James