Polisïau

Fe fydd statws yr iaith Gymraeg, a hawliau pobl i’w defnyddio ac i’w dysgu, yn bwysig i’r mudiad, a byddwn yn pwyso ar Lywodraeth Cymru ac ar y Comisiynydd Iaith i amddiffyn ac ymestyn yr hawliau hyn. Ar yr un pryd, yn sgil diflaniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg i grombil y Llywodraeth, mae dirfawr angen am lais annibynnol, radical sy’n pwyso am ystod eang o bolisïau o blaid y Gymraeg mewn llu o feysydd gwahanol.

03.12.12

Ymateb Dyfodol i ymgynghoriad Comisiynydd y Gymraeg ar Safonau yma: Ymateb Dyfodol Comisiynydd