CYFAFOD CYHOEDDUS: Y GYMRAEG – CROESI FFINIAU’R YSGOL

Cyfarfod Sion Aled Aberystwyth Mk II

Bydd Dyfodol i’r Iaith yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, Mawrth 11 am 11 y.b.

Bydd ein siaradwr gwadd, Sion Aled Owen, yn trafod; Y Gymraeg – Croesi Ffiniau’r Ysgol. Bydd y sgwrs yn seiliedig ar ei ymchwil ar ddefnydd a diffyg defnydd yr iaith gan ddisgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg tu hwnt i’r dosbarth. Elinor Jones, Llywydd Dyfodol fydd yn cadeirio’r sgwrs a’r drafodaeth.

Croeso cynnes i chwi ddod atom i glywed mwy am yr ymchwil allweddol hwn.