Siaradwyr – Cyfarfod Cyffredinol

Fe fydd cyfarfod cyffredinol cyntaf Dyfodol yn cael ei gynnal ar yr 20fed o Hydref yn Aberystwyth.

Cadeirydd y cyfarfod fydd Angharad Mair ac ymhlith y siaradwyr bydd yr Athro Richard Wyn Jones o Brifysgol Caerdydd a Kathryn Jones o Gwmni Iaith fydd yn trafod sefyllfa’r Gymraeg heddiw.

Fe fydd trafodaeth hefyd gydag  Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth, Rebecca Williams (UCAC) a Llyr Roberts, (Positif) ar beth yn union yw lobio yng Nghymru heddiw.

Fe fydd cyfle hefyd i aelodau gyfrannu i drafodaeth eang ar raglen waith y mudiad.

Mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth i ddechrau am 11am ar yr 20fed o Hydref. Fe ddarperir cinio am bris rhesymol.

Canolfannau Iaith

LLONGYFARCH Y LLYWODRAETH AR ROI ARIAN I SEFYDLU CANOLFANNAU IAITH

Mae Dyfodol i’r Iaith yn llongyfarch y Llywodraeth am roi arian i sefydlu rhagor o Ganolfannau Cymraeg.

Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Mae Dyfodol i’r Iaith wedi annog sefydlu Canolfannau Cymraeg ar draws Cymru, er mwyn rhoi ffocws newydd i fywyd Cymraeg mewn ardaloedd sydd yn colli’r iaith.”

“Mae Canolfannau Cymraeg yn gallu rhoi canolbwynt i bobl sydd am ddysgu’r Gymraeg, ac yn gallu bod yn fan cynnal digwyddiadau adloniant i bobl ifanc a siaradwyr Cymraeg.”

“Mae rhai Canolfannau Cymraeg llwyddiannus yn barod, er enghraifft Tŷ Tawe Abertawe a Chanolfan Merthyr.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld cadwyn o Ganolfannau Cymraeg llwyddiannus.”

“Mae tua 200 o Ganolfannau Iaith yng Ngwlad y Basgiaid, ac mae’n ardderchog gweld y Llywodraeth yn cyfrannu’n gadarnhaol i sefydlu rhagor o Ganolfannau yng Nghymru.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous lle bydd Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith, yr Urdd, cynghorau lleol a gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i adfywio bywyd Cymraeg sawl man yng Nghymru.”

“Fe wnaeth Prifysgol Abertawe ymchwil i gyfraniad Canolfannau Cymraeg i brofiad rhai sy’n dysgu’r Gymraeg, ac roedd y canlyniadau’n gadarnhaol dros ben.”

 

Dyfodol yn Eisteddfod Sir Gâr

Cafodd Dyfodol i’r Iaith wythnos lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Sir Gâr yn Llanelli.

Diolch i bawb ddaeth i’r stondin am sgwrs ac i wybod mwy am waith y mudiad.

Dyma rai uchafbwyntiau:

 

Myrddin ap Dafydd yn trafod y Gymraeg mewn Busnes ar y stondin

Myrddin ap Dafydd yn trafod y Gymraeg mewn Busnes ar y stondin

 

Cefin Campbell a Meirion Prys Jones ar ol cyflwyniad Cefin yng ngyfarfod Dyfodol ym Mhabell y Cymdeithasau

Cefin Campbell a Meirion Prys Jones ar ol cyflwyniad Cefin yng ngyfarfod Dyfodol ym Mhabell y Cymdeithasau

Ynyr Llwyd yn canu ar y stondin

Ynyr Llwyd yn canu ar y stondin

Trysorydd Dyfodol, Huw Edwards,  yn clirio ar ddiwedd yr eisteddfod

Trysorydd Dyfodol, Huw Edwards, yn clirio ar ddiwedd yr Eisteddfod