Amdanom Ni

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.

Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Gan gyflogi staff proffesiynol a fydd yn meddu ar arbenigedd perthnasol, bydd yn sefydlu cysylltiadau a deialog gyda gwneuthurwyr a gweinyddwyr polisi, gan gynnwys y Comisiynydd Iaith.

Fe fydd am ddylanwadu’n gadarnhaol ar Lywodraeth Cymru, y pleidiau gwleidyddol, arweinwyr cyrff cyhoeddus, y trydydd sector a chwmnïau preifat i gryfhau polisïau sy’n cefnogi’r Gymraeg. Bydd hefyd yn ymateb i fesurau deddfwriaethol er mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael ei hystyried yn rhan o wead deddfau newydd.

Nod arall fydd gweithredu fel corff datblygu syniadau, gan lunio polisïau blaengar mewn cydweithrediad ag arbenigwyr, prifysgolion ac eraill. Ar yr un pryd bydd yn awyddus i gydweithio â mudiadau gwirfoddol eraill sy’n gweithredu er lles y Gymraeg, ac â charedigion yr iaith yn gyffredinol.

Dyma fudiad a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!