DYFODOL YN GALW AM FYNEDIAD RHWYDD I DDATA ADDYSG ALLWEDDOL

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan pryder ynglŷn ag argymhelliad fyddai’n ei gwneud yn anoddach i gadw llygaid ar berfformiad awdurdodau lleol wrth ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd.

Mae’r ddogfen ymgynghori Rheoliadau Addysg (Asesiadau Athrawon) yn argymell peidio â chyhoeddi data ar iaith asesiadau addysg ar wefan StatsCymru, a byddai hyn yn gorfodi’r sawl sydd am wybodaeth orfod craffu Cynlluniau unigol, neu wneud cais drwy’r broses Rhyddid Gwybodaeth.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol:

“ Mae ehangu addysg Gymraeg yn hollbwysig os ydym am sicrhau twf yr iaith. Rhaid cael strwythurau cadarn i osod targedau a monitro pob agwedd o’r gwaith, ac afraid dweud ei bod yn hanfodol sicrhau’n ogystal fod yr holl brosesau hyn yn dryloyw a hygyrch. Rydym o’r un farn â Statiaith, mai cam niweidiol iawn fyddai amharu mewn unrhyw ffordd ar y gallu i gadw llygaid ar berfformiad a chynnydd awdurdodau lleol mewn perthynas ag addysg Gymraeg; ac yn enwedig felly, gan fod gweithredu tuag at dwf mor angenrheidiol ym maes addysg, a gofynion Strategaeth y Gymraeg y Llywodraeth ei hun mor heriol.”

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Gallwch ddefnyddio'r tagiau a phriodoleddau HTML hyn: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>