Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.
Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Dyma fudiad  a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!

Cofnodion Diweddar

DYFODOL I’R IAITH YN CROESAWU FFLUR I’R BWRDD

Fflur

Mae Dyfodol i’r Iaith yn falch iawn o gael croesawu Fflur Arwel i ymuno â Bwrdd Rheoli’r Mudiad. Fel aelod cyfetholedig o’r Bwrdd hwn, bydd Fflur yn cyfrannu at ddatblygu a phennu blaenoriaethau’r mudiad iaith. Edrychai Dyfodol ymlaen at gydweithio â hi, gan fanteisio ar ei brwdfrydedd, gweledigaeth ac arbenigedd wrth lobïo dros les y Gymraeg.

Daw Fflur o Ddinas ger Caernarfon yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yn Aberystwyth ac yn gweithio i wasg Y Lolfa fel Pennaeth Marchnata.

Dywedodd Fflur:

“Rwyf ar ben fy nigon yn ymuno a bwrdd Dyfodol i’r Iaith. Mae gennyf edmygedd a pharch mawr at y mudiad sydd yn gwneud gymaint o waith gwych tuag at sicrhau dyfodol ffyniannus i’r Gymraeg yng Nghymru. Rwyf yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r bwrdd gan gyfrannu at y gwaith arbennig”

 

  1. DYFODOL YN GALW AM FYNEDIAD RHWYDD I DDATA ADDYSG ALLWEDDOL Gadael Ymateb
  2. TRAFOD CORFF HYD-BRAICH I’R GYMRAEG GYDA’R GWEINIDOG Gadael Ymateb