Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.
Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Dyma fudiad  a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!

Cofnodion Diweddar

GOBAITH NEWYDD I’R GYMRAEG – Cyfarfod Cyhoeddus Llandeilo 26 Mawrth 2018

Cynhelir ein Cyfarfod Cyhoeddus nesaf ar nos Lun, 26 Mawrth am 7 o’r gloch yn y Cottage Inn ger Llandeilo. Thema’r noson fydd ‘Gobaith Newydd i’r Gymraeg’ a cheir  cyflwyniad a thrafodaeth yng nghwmni Elinor Jones, Heini Gruffudd a Cynog Dafis. Dewch draw i glywed am waith Dyfodol i’r Iaith a sut mae am weld pethau’n digwydd i hybu’r Gymraeg.  Rydyn ni am roi blaenoriaeth i hyrwyddo’r iaith yn y gymdeithas, yn y cartref ac yn y gwaith, fel bod mwy o siaradwyr Cymraeg yn cael cyfle i ddefnyddio’r iaith. Bydd trafodaeth agored yn dilyn y cyflwyniadau. Croeso cynnes i bawb.

The Cottage Inn ger Llandeilo

  1. DYFODOL I’R IAITH YN CROESAWU FFLUR I’R BWRDD Gadael Ymateb
  2. TRAFOD CORFF HYD-BRAICH I’R GYMRAEG GYDA’R GWEINIDOG Gadael Ymateb