Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.
Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Dyma fudiad  a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!

Maniffesto Iaith Gymraeg Taflen 8 cam allweddol Dyfodol sy’n crynhoi prif flaenoriaethau’r manifesto:
clawr Maniffesto Clawr Cymraeg

Cofnodion Diweddar

DYFODOL YN TALU TEYRNGED I GWILYM PRYS-DAVIES

Dymunai Dyfodol I’r Iaith dalu teyrnged i’r Arglwydd Gwilym Prys-Davies, a fu farw yn gynharach yr wythnos hon.

Gwerthfawrogwn ei holl waith diflino dros y Gymraeg. Bu’n weithgar ac arloesol mewn sawl maes, gan gynnwys datblygiad y Ddeddf Iaith 1993, a bu’n gefnogwr cadarn i ddatblygu addysg Gymraeg.

Fel brodor o Lanegryn, Meirionnydd, credai’n gryf y bod angen gwarchod a sicrhau dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol.

 

  1. Y GYMRAEG: TU HWNT I FFINIAU’R YSGOL Gadael Ymateb
  2. DYFODOL YN GALW AM AILWAMPIO CYNLLUNIAU ADDYSG GYMRAEG Y SIROEDD Gadael Ymateb